Menu

Gwarantujemy

GWARANTUJEMY
satysfakcja Satysfakcja»
lub zwrot pieniędzy do 30 dni
dostawa Dostawa w 24h»
bezpieczna i terminowa
kontakt Kontakt 24/7»
wygodny i bezproblemowy
obsluga Doskonała obsługa»
~100% pozytywnych opinii

Koszt dostawy

KOSZT DOSTAWY
paczkomaty
Paczkomaty InPost
dostawa ok. 48h
OD 0 ZŁ
kurier
Przesyłka kurierska
dostawa ok. 24h
OD 0 ZŁ
poczta
Poczta Polska
dostawa ok. 4 dni
OD 15 ZŁ

Zobacz wszystkie opcje dostawy

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami i nową ofertą sklepu.

Regulamin Sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej Pasażu Handlowego

Preambuła

Regulamin w chwili opublikowania został sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami prawa jednakże w przypadku przyszłych jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym regulaminem nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa i CDATA w pełni akceptuje tą nadrzędność i w pełni w zgodzie z prawem wypełni swoje obowiązki wynikające z tychże przepisów.

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresami WWW:
a. www.pasazhandlowy.eu
b. www.piekneprezenty.pl

zwany w dalszej części regulaminu Pasażem Handlowym lub Sklepem prowadzony jest przez:

Krzysztofa Ciechomskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Ciechomski Krzysztof CDATA

wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod nr. 89265
NIP: 946-180-23-57; Regon 060281328
adres do doręczeń: ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin

zwanego w dalszej części regulaminu CDATA.

2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot gospodarczy może dokonać zakupu w Pasażu Handlowym i w dalszej części regulaminu zwana jest Klientem.

3. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej i stanowi umowę pomiędzy Klientem a CDATA.

4. Towary będące w ofercie Pasażu Handlowego wycenione są w złotych polskich (PLN) i sa to ceny brutto tj. zawierają stosowny podatek VAT.

5. CDATA zastrzega sobie prawo do zmian cen sprzedaży oraz promocji, jednakże w momencie potwierdzenia realizacji Zamówienia, wiążąca jest cena według jakiej Klient dokonał Zamówienia.

6. Oferta handlowa ważna jest na terenie całego kraju.


§ 2 Składanie Zamówień


1. Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupów w Pasażu Handlowym jest prawidłowe i dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego lub zamówieniowego, w którym dane będą zgodne ze stanem faktycznym. Niezbędna jest również akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Klient który dokona podstawowej rejestracji w Pasażu Handlowym podając jedynie swój e-mail, login i hasło otrzymuje możliwość korzystania z „Przechowalni”. Do dokonania zakupu NIE jest jednak niezbędna pełna rejestracja w Pasażu Handlowym i istnieje możliwość złożenia zamówienia JEDNORAZOWEGO poprzez podanie imienia, nazwiska praz danych kontaktowych.

3. Klient może również złożyć zamówienie pocztą elektroniczną. Wystarczy przesłać e-mail na adres [email protected] zawierający wszystkie potrzebne dane do realizacji zamówienia czyli dane kontaktowe osoby zamawiającej, telefon kontaktowy, adres dostawy, wybrany sposób płatności, wybrany produkt i ilość oraz ewentualne dane do wystawienia faktury.

4. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia dochodzi do zawarcia pełnoprawnej umowy sprzedaży, wymienionych w formularzu towarów, pomiędzy CDATA a Klientem.

5. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego albo adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

6. Fakt złożenia Zamówienia przez Klienta zostanie automatycznie potwierdzony na adres e-mail podany przez Klienta niezwłocznie po jego złożeniu.

7. Klient, może zmienić Zamówienie w każdym momencie do chwili rozpoczęcia jego realizacji przez CDATA. W przypadku zakończenia procesu realizacji przedmiotów na specjalne zamówienie, wykonywanych na indywidualne zlecenie lub trwale zmodyfikowanych na indywidualne zamówienie, modyfikacja nie będzie możliwa. Punkt ten nie odnosi się do prawa Konsumenta, który zawarł umowę na odległość o czym mowa w par. 5 niniejszego regulaminu.

8. Koszty dostawy ponosi Klient i zostaną one doliczone do Zamówienia wg. opcji wybranej przez Klienta.

9. CDATA wystawia dowody zakupu w postaci faktur VAT lub paragonów zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w Zamówieniu.


§ 3 Płatności

1. Każdy Klient ma prawo wyboru dogodnej dla siebie formy płatności, zgodne z kanałami płatności udostępnionymi w Pasażu Handlowym.

2. CDATA umożliwia dokonanie płatności w Pasażu Handlowym następującymi kanałami płatności:
a. bezpośredni przelew bankowy na konto CDATA, przed wysyłką Zamówienia
b. płatność za pobraniem (przy dostawie kurierem)
c. system płatności allpay.pl
d. system płatności platnosci.pl / payu.pl
e. system płatności przelewy24.pl
f. system płatności paypal.pl

3. Za potwierdzoną płatność przyjmuje się fakt wpływu środków na rachunek CDATA.

4. Bez względu na wybrany sposób płatności nie zostaną doliczone żadne dodatkowe opłaty, czy prowizje z tym związane.

§ 4 Realizacja zamówienia

1. Pasaż Handlowy w miarę możliwości będzie informował Klienta drogą elektroniczną o kolejnych etapach realizacji zamówienia a w tym:
• złożenie Zamówienia w Pasażu Handlowym
• przyjęcie / anulowania Zamówienia przez CDATA
• wysyłka zamówionego towaru do Klienta
• zakończenie Zamówienia

Dodatkowo Klient ma możliwość w dowolnym momencie sprawdzenia statusu Zamówienia w Panelu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu przy pomocy indywidualnego loginu i hasła nadanego podczas rejestracji.

2. Przyjęcie bądź odrzucenie Zamówienia jest uzależnione od potwierdzenia przez CDATA prawidłowości wypełnienia danych w formularzach oraz od potwierdzenia wpływu środków na konto CDATA, o ile Klient nie wybrał opcji dostawy za pobraniem, a także od terminu dostępności zamówionego towaru zaakceptowanego przez Klienta.

3. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pomocą firmy kurierskiej / przewoźnika Paczkomaty 24 lub Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

4. Termin realizacji Zamówienia przez CDATA uzależniony jest od tego czy zamówiony towar stanowi przedmiot oferty podstawowej i znajduje się na magazynie CDATA, czy jest wykonywany, modyfikowany lub zamówiony na indywidualne specjalne zamówienie Klienta. Średni czas realizacji przez CDATA Zamówienia z oferty podstawowej wynosi od 2 do 14 dni natomiast w przypadku Zamówień specjalnych czas realizacji będzie każdorazowo określony w ofercie lub uzgodniony z klientem. Podawany w ofercie czas realizacji (dostępność) dotyczy podstawowego modelu produktu a wybranie opcji może zmodyfikować łączny czas realizacji zamówienia. CDATA każdorazowo zaleca sprawdzenie dostępności na magazynie poprzez wysłanie zapytania do obsługi sklepu. W sytuacji braku na magazynie oczekiwanego produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. W tym też terminie zostanie mu zwrócona cała wpłacona przez niego suma pieniężna, chyba że Klient zdecyduje się na inny zaproponowany przez CDATA produkt.

5. Do łącznego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć średnio 2 dni na dostawę towaru przez firmę kurierską, ok 7 dni na dostawę Pocztą Polską lub ok 2-3 dni na dostawę przez Paczkomaty 24/7.

6. CDATA informuje, iż w wyjątkowych wypadkach powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie CDATA, a leżących po stronie przewoźnika. W przypadku przedłużającej się dostawy prosimy o bezzwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

7. CDATA nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie adresu dostawy przez Klienta, a koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

8. Klient zamawiający grawer przesyła jego treść i bierze pełną odpowiedzialność za jego prawidłowość. Pomyłka wynikająca z błędu dokonanego przez Klienta nie może być podstawą do reklamacji towaru. W związku z powyższym zalecamy dokładne sprawdzenie przesyłanej treści graweru.

9. Wysyłając towar CDATA zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

10. Prosimy o sprawdzenie taśm zabezpieczających opakowanie oraz zawartość przesyłki w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu do rozpatrzenia reklamacji u przewoźnika pomocnym będzie posiadanie odpowiedniego protokołu spisanego w obecności kuriera lub pracownika urzędu pocztowego.


§ 5 Zwrot towaru / odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu produktu. Dokonuje tego poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Zasada ta nie dotyczy przedmiotów wykonywanych, trwale modyfikowanych lub zamówionych na indywidualne specjalne zamówienie Klienta, co do których nie ma możliwości odstąpienia od umowy. CDATA wydłuża czas ustawowy i gwarantuje Klientom okres 30 dni umożliwiający odstąpienie od umowy wg zasad opisanych powyżej.

2. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Strony mają obowiązek zwrócić wzajemne świadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, tak aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki prosimy dołączyć dowody zakupu produktów w naszym sklepie oraz oryginał pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy (wystarczy Formularz Zwrotu o którym mowa w pkt 5) co znacznie przyspieszy cały proces zwrotu.

5. W przypadku zwrotu towaru CDATA prosi o dołączenie do przesyłki prawidłowo i kompletnie wypełniony Formularz Zwrotu zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z Numerem Zwrotu (ZW) otrzymanym przez Klienta od CDATA oraz oznaczenia przesyłki tym numerem w widocznym miejscu (najlepiej ponad etykietą adresową CDATA). Formularz zwrotu wraz z Numerem Zwrotu ułatwi pełną identyfikację transakcji oraz zminimalizuje czas realizacji zwrotu.

6. Nadanie paczki zwrotnej odbywa się na koszt Klienta na adres siedziby firmy "CDATA ul. Bursztynowa 31/8, 20-576 Lublin" i nie będzie przesyłką za pobraniem (w takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana). Istnieje możliwość dokonania zwrotu przez Kuriera naszej firmy, wtedy od ogólnej kwoty zwracanej zamówienia zostanie odjęty koszt zwrotu (koszt 15 zł).

7. Zwrot wpłaconej przez Klienta wartości obejmującej przesyłkę nastąpi w terminie do 14 dni na numer konta bankowego wskazany przez Klienta bądź w przypadku, gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal , przelewy 24, payu.pl , allpay.pl lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez każdy z tych systemów oraz na kartę płatniczą.

8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w dokumencie: Prawo odstąpienia od umowy

§ 6 Gwarancja i Reklamacje

1. Wszystkie towary oferowane w Pasażu Handlowym objęte są gwarancją producenta. CDATA zobowiązuje się do dostarczenia produktu bez wad.

2. Każda pozycja towarowa w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji a w przypadku braku takiej informacji w opisie obowiązuje okres gwarancji określony przez przepisy prawa dla danej grupy produktowej.

3. Gwarancją obejmuje się ukryte wady fabryczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4. Bezwzględnym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest zastosowanie się Klienta do odpowiednich zaleceń producenta co do konserwacji i użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Procedura zgłoszenia reklamacji będzie ułatwiona poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Reklamacyjnego oraz nadanie przez CDATA odpowiedniego numeru RMA.

6. W przypadku wykrycia wad w zakupionym towarze, Klient powinien odesłać przedmiot w bezpiecznym (najlepiej oryginalnym) opakowaniu, na adres CDATA. Dla uniknięcia pomyłek i niepotrzebnych opóźnień prosimy oznaczyć przesyłkę nadanym przez CDATA numerem RMA. Przesyłka powinna być zabezpieczona tak aby nie doszło do uszkodzeń podczas transportu.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do CDATA i o wyniku postępowania Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub inną jeśli droga elektroniczna nie będzie możliwa.

8. Przedmioty wadliwe zostaną naprawione lub wymienione na wolne od wad, gdy zaś naprawa nie będzie możliwa CDATA zwróci równowartość ceny zakupionego towaru, lub zaproponuje inne dostępne w Pasażu Handlowym produkty.

9. Znacznym ułatwieniem w realizacji reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będzie protokół szkody spisany w obecności kuriera/przewoźnika dostarczającego przesyłkę.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prezentowanych informacji czy też samych produktów prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.


§ 7 Ochrona danych osobowych

1. CDATA gwarantuje swoim klientom zachowanie poufności danych osobowych, nie udostępnianie i nie odsprzedawanie jakichkolwiek danych osobom trzecim w myśl ustawy z dnia 29-08-1997 o ochronie danych osobowych oraz zgodnie unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych: General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującym od dnia 25.05.2018. Sposób zachowania prywatności klientów CDATA został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.

2. CDATA posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych Klientów, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych Klientów oraz przetwarza dane w Data Center w pełni przestrzegającym przepisy prawa w zakresie danych osobowych. CDATA zarejestrował bazę danych Klientów w GIODO (Nr księgi: 114307, Nr zgł.: 008881/2012).

3. Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie serwisu, poprzez formularz dostępny panelu użytkownika.

4. Wszystkie dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są przechowywane i przetwarzane jedynie do działań handlowych Pasażu Handlowego.

5. Rejestracja Klienta, złożenie zamówienia przez zarejestrowanego Klienta lub dokonanie jednorazowego zakupu w Pasażu Handlowym jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przechowanie i przetwarzanie przez CDATA, danych osobowych zawartych w formularzach w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku realizacji zamówienia, Klient wyraża zgodę na przekazywanie niezbędnych danych podmiotom trzecim współpracującym z CDATA przy realizacji Zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa a w szczególności Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i/lub RODO np. firmom kurierskim.

7. Opcjonalnie zaznaczając odpowiednią opcję w procesie zamówienia w pozycji "Zaufane opinie" Klient wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail Klienta do firmy Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez firmę Grupa Allegro Sp. z o.o. tych danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji (wypełnienie ankiety jest w pełni dobrowolne i nastąpi w okresie ok. 10 dni po zakończeniu transakcji).

8. Wszystkie zgody opisane powyżej mogą być odwołane w każdym czasie.


§ 8 Prawa autorskie

1. Logo Pasażu Handlowego, logo CDATA, nazwa, wszelkie treści opublikowane na stronie Pasażu Handlowego, wygląd strony oraz zdjęcia produktów stanowią własność CDATA i są chronione prawem autorskim.

2. Jakiekolwiek użycie powyższych materiałów może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody CDATA.


§ 9 Pozostałe postanowienia

1. Regulamin nie powinien naruszać praw Klienta wynikających z żadnych przepisów prawa a w szczególności:
a. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
b. Kodeksu cywilnego o sprzedaży, gwarancji i rękojmi,
c. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
d. Kodeksu dobrych praktyk.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym regulaminem nadrzędne będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

3. CDATA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem rzeczy użytkowania towarów zakupionych w Pasażu Handlowym.

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Zamówień w Pasażu Handlowym rozstrzygać się będą w pierwszej kolejności polubownie poprzez porozumienie stron. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ponadto Konsument chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane właściwemu sądowi zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa.


INFO: Aktualna treść regulaminu obowiązuje od 01.08.2020 r.

Sklep internetowy Shoper.pl